dr. Szmodis Jenő PhD: Adalékok a nyugati jog problematikájához – Válasz Péteri Zoltán tanulmányára (PDF)

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Dr. Szmodis Jenő PhD: Adalékok a nyugati jog problematikájához – Válasz Péteri Zoltán tanulmányára (PDF)

“Különös öröm a szakmai figyelem olyan megnyilatkozásával találkozni, amely gondolataink bővebb és pontosabb kifejtésére ösztönöz. Az Állam- és Jogtudomány 2007. I. számában megjelent, „A nyugati jog alkonya?” című írásomra a folyóirat 2009. I. számában Péteri Zoltán professzor igen részletes, szép tanulmánnyal reagált. Nem csupán rámutatott a dolgozatom kapcsán felmerülő, a jogelméletnek a jog kulturális megközelítéséről polemizáló vonulatának egyes metodológiai aspektusaira, hanem fejtegetéseimet olyan elmélettörténeti kontextusba is helyezte, amely nélkül gondolataim alighanem lényegesen nehezebben érthetők meg helyesen. Péteri Zoltán igen alapos és tiszteletreméltóan lényegre törő írása egyúttal a jog kultúraalapú megközelítésének olyan vonatkozásaira hívja fel a figyelmet, amelyeknek tekintetbe vételét a jövőben aligha kerülhetem meg.

Ezen a helyen – elsősorban terjedelmi okokból – nem vállalkozhatok a Péteri Zoltán által felvetett problémák részletes tárgyalására. Ehelyett inkább csupán vázlatszerűen teszek meg bizonyos pontosításokat korábbi írásaimhoz képest, illetve utalok azokra a megfontolásokra, amelyek álláspontom kialakítása során vezettek.”