Ismét ajándékkönyveket kaptunk!

Olvasási idő: 3 – 5 perc

Szuchy Róbertnek köszönjük Az összefogás-ellenőrzés Európai Uniós szabályai a jogbiztonság tükrében című munkáját, amelyet a L’Harmattan Kiadó jelentetett meg. A tartalomból:

Az összefonódás-ellenőrzés napjaink gazdasági életében egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Az Európai Unió piacán – különösen az új tagállamok felvétele során és azt követően – a gazdasági hatékonyság javítása céljából jelentős vállalati tranzakciók mentek végbe, amelyek gyakran a gazdasági társaságok összefonódásában testesültek meg. Ezek az összefonódások, koncentrációk sokféleképpen – pozitívan és negatívan – hathatnak az európai gazdaságra. A hatékonyságjavulás, mint fő szempont, gazdasági válságidőszakokban különösen nagy jelentőséggel bír.

A könyv alapvető célja, hogy áttekintse a vállalkozás összefonódások európai szabályainak fejlődését, és új aspektusból, a jogbiztonság szempontjából értékelje azokat. Az összefonódás-ellenőrzés jogbiztonsági szempontból történõ értékelése egy újszerű megközelítési mód, amelyre hazánkban még nem került sor.

A könyv részletesen bemutatja, hogy az Európai Bizottság hogyan értékeli a hatáskörébe tartozó összefonódásokat, illetve hogy az értékeléssel kapcsolatban milyen nehézségek merülnek fel. Áttekinti továbbá a Bizottság határozatainak felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat, illetve az Elsőfokú Bíróság és az Európai Bíróság legfontosabb ítéleteit is.

A könyv rávilágít arra, hogy milyen nehézségekkel és milyen bizonytalansági tényezőkkel kell szembenézni – az amúgy is gyakran labilis gazdasági környezetben – az összefonódni szándékozó vállalatoknak, és hogy e bizonytalansági tényezõk milyen okokból erednek, illetve hogyan lehetne kiküszöbölni azokat.

dr. Réti László elnök úr ajándéka a Társadalomkutatás című folyóirat 2011. márciusi kötete, amely az elhunyt dr. Kulcsár Géza emlékére búcsúztatókat, emlékezéseket és tanulmányokat gyűjti össze. A tanulmányok:

  • Szántó Miklós: Megjegyzések a globalizáció új korszakváltásáról
  • Csepeli György – Prazsák Gergő: Az el nem múló feudalizmus
  • Papházi Tibor: A büntető ítélkezés szigora – III. rész
  • Julesz Máté: Az igazság szociológiája a környezetvédelmi jog tükrében
  • T. Dénes Tamás: (Információ)biztonság a NAGY TESTVÉR 60. születésnapján – II. rész. XX. századi irodalmi utópai, vagy a XXI. e-társadalom virtuális valósága?
  • Lakos István: Új utak a digitális médiában: átalakulás vagy paradigmaváltás?
  • Horváth Gabriella: Nemzetállamok újragondolása

Könyvszemlék Losoncz Miklós tollából:

  • Kulcsár Kálmán: Kína a világpolitikában (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007, 230. o.)
  • Kulcsár Kálmán: India az útkereső birodalom (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, 259. o.)

Szintén dr. Réti László ajándéka dr. Horváth Sándor kötete, az Ügyvédek egymás között, emlékképek egy régvolt ÜMK-ról című munka (szerzői kiadás).

A könyvtár teljes katalógusát ide kattintva tudja megtekinteni!