Iustum Aequum Salutare 2011/3

Olvasási idő: 2 – 3 perc

Acta

 • A jogelmélet hazai kutatása és oktatása: ünnepi konferencia a 70 éves Varga Csaba tiszteletére (PPKE JÁK, 2011. július 7.)
 • Frivaldszky János: Beköszöntő
 • Badó Attila: “Jogeszmélet”, avagy rendhagyó gondolatok a jogelmélet-oktatás módszertani problémáiról
 • Bencze Mátyás: Adalékok a jogelmélet és a jogszociológia hazai oktatásának értékeléséhez
 • Cs. Kiss Lajos: Recepció és jogelmélet
 • Frivaldszky János: Gyakorlati filozófiák és a jogfilozófia: gondolatok a jogfilozófia hazai megújításáért
 • Pokol Béla: A beszűkült jogelméleti diszciplína meghaladási kísérlete
 • Szabadfalvi József: A magyar jogbölcseleti tradíció kutatása a rendszerváltozást követően
 • Szabó Miklós: Tradíció és jogelmélet
 • Szilágyi Péter: Reflexiók a jogbölcselet oktatásáról, rendszerváltáson innen és túl – Varga Csaba tiszteletére
 • Varga Csaba: Jogfogalmunk változása. (Jogbölcseletünk az utóbbi évtizedek tükrében)
 • Visegrády Antal: A jogbölcselet kutatása és oktatása a pécsi jogi karon

Tanulmányok

 • Varga, Csaba: The frameworks of an autonomous legal policy
 • Koltay András: A gyűlöletbeszéd korlátozásának elméleti szempontjai

Dissertationes

 • Bartóki-Gönczy Balázs: A tárhelyszolgáltatók felelőssége a jogsértő tartalmakért – különös tekintettel a francia bíróságok gyakorlatára
 • Vadász Viktor: A tanúbizonyítás rendszere a magyar büntetőeljárásban

Varia

Könyvbemutatók, recenziók

 • Szabó István: Kormányzás a dualizmus korában
 • Tahy-Kiss Karolina: Recenzió Hollán Miklós: Vagyonelkobzás. Bűncselekményből eredő vagyon elvonása című művéről

Summa