Jogtudományi Közlöny 2011/11

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Prugberger Tamás: A munkaidő, a pihenő idő és a szabadság várható új magyar jogi szabályozásának kérdéséhez
  • Illés Iván: Mire jó a bizalmi vagyonkezelés?
  • Kőhidi Ákos: Világháló a jog hálójában

Szemle

  • Görög Márta: A jogi személy értéke
  • Gombos Katalin: Reflexiók egy akadémiai székfoglalóhoz

Jogirodalom, jogélet

  • Domokos Andrea: Korinek László: Kriminológia I-II.
  • Zakariás Kinga: A sérthetetlenség dogmája. A méltóság abszolút érvényesülési igényének vitatása
  • Szilágyi Bernadett: Beszámoló a Pénzügyi Jogot Oktatók “Pénzügyi jogi változások – Magyarország és európai hatások, 2010-2011” címmel megtartott III. Országos Konferenciájáról