Magyar Közlöny 138. szám

Olvasási idő: 4 – 6 perc

245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet: Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 33133

246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet: A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről – 33168

26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet: A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről – 33172

33/2011. (XI. 24.) KIM rendelet: A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről szóló 33/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról – 33220

58/2011. (XI. 24.) NFM rendelet: A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról – 33224

110/2011. (XI. 24.) VM rendelet: Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről – 33271

111/2011. (XI. 24.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről – 33277

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról – 33285

100/2011. (XI. 24.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 33289

101/2011. (XI. 24.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 33292

102/2011. (XI. 24.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 33295

103/2011. (XI. 24.) AB végzés: Az Alkotmánybíróság végzése – 33298

104/2011. (XI. 24.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 33300

89/2011. (XI. 24.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 33303

90/2011. (XI. 24.) OGY határozat: Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló 34/2011. (VI. 7.) OGY határozat módosításáról – 33304

302/2011. (XI. 24.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 33304

303/2011. (XI. 24.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 33305

304/2011. (XI. 24.) KE határozat: Kitüntetések adományozásáról – 33305

305/2011. (XI. 24.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 33306

306/2011. (XI. 24.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 33307

307/2011. (XI. 24.) KE határozat: Kitüntetés viselésének engedélyezéséről – 33307

308/2011. (XI. 24.) KE határozat: Szolgálati nyugállományba helyezésről – 33308
1401/2011. (XI. 24.) Korm. határozat: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 33308

1402/2011. (XI. 24.) Korm. határozat: A KEOP keretében megvalósuló „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról – 33310

99/2011. (XI. 24.) ME határozat: A közlekedési jogsértések esetén kiszabott bírságok határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló többoldalú nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról – 33310

33/2011. (XI. 24.) KüM határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között a visszafogadásról szóló, 2006. május 25-én, Szocsiban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2011. május 19-én, Szentpéterváron aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 226/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről – 33311