Magyar Közlöny 140. szám

Olvasási idő: 2 – 3 perc

2011. évi CLVI. törvény: Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról – 33404

2011. évi CLVII. törvény: Az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumai Oroszországi Föderáció viszonylatában való részleges felfüggesztéséről – 33586

2011. évi CLVIII. törvény: Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról – 33587

17/2011. (XI. 29.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről – 33593

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet: Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól – 33594

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet: Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről – 33608

62/2011. (XI. 29.) NFM rendelet: A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosításáról – 33615

63/2011. (XI. 29.) NFM rendelet: A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról – 33651

309/2011. (XI. 29.) KE határozat: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének kinevezéséről – 33791

310/2011. (XI. 29.) KE határozat: Közigazgatási államtitkár megbízásának megszűnéséről, és közigazgatási államtitkár kinevezéséről – 33791

1406/2011. (XI. 29.) Korm. határozat: A Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről – 33792

100/2011. (XI. 29.) ME határozat: Az Operatív Programok Monitoring Bizottságai elnökének kinevezéséről – 33792