dr. Sághi Borbála: Az elévülés szabályai a szabálysértési törvényben

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Dr. Sághi Borbála – Az elévülés szabályai a szabálysértési törvényben

Az idő a tapasztalás része. Az ember és a társadalom meghatározója. Így része a társadalmat irányító szabályrendszernek is. A jog sem hagyhatja figyelmen kívül az idő múlását. Az elévülés az idő következtében beálló érdekmúlás, az állam büntető igényének elenyészése. Intézményét a jog minden területe ismeri. A büntető és a szabálysértési jogban az elévülés azt az időtartamot jelenti, mely után nem vonható többé felelősségre a cselekmény elkövetője, illetve a vele szemben kiszabott büntetés nem hajtható végre. Ez a körülmény az érintett személy hivatkozásától függetlenül bekövetkezik, a hatóságok hivatalból kötelesek vizsgálni az elévülés bekövetkezését. Ha a cselekmény elévült, az eljárást meg kell szüntetni.