Magyar Közlöny 142. szám

Olvasási idő: 4 – 6 perc

2011. évi CLIX. törvény: A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról – 34003

2011. évi CLX. törvény: A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról – 34003

248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet: A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról – 34005

249/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet: Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 34008

250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet: A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról – 34010

251/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet: Egyes bányászati tevékenységgel összefüggő kormányrendeletek módosításáról – 34013

252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet: A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 34029

1408/2011. (XII. 1.) Korm. határozat: A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről – 34032

1409/2011. (XII. 1.) Korm. határozat: A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II.) megvalósításához szükséges kormányzatiintézkedéseket koordináló munkacsoport felállításáról – 34032

1410/2011. (XII. 1.) Korm. határozat: A gazdaságbiztonsági rendszer létrehozásának feladatairól – 34034

1411/2011. (XII. 1.) Korm. határozat: A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójához kapcsolódó feladatok és forrás átadásáról – 34035

1412/2011. (XII. 1.) Korm. határozat: A hatvani Grassalkovich-kastély (Hatvan, 2713/4 hrsz. alatti) ingatlannak az Országos Magyar Vadászati Múzeum létrehozásával és a hatvani Grassalkovich-kastély turisztikai célú hasznosításával összefüggő versenyeztetés mellőzésével történő használatba, vagyonkezelésbe adásáról a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére – 34037

1413/2011. (XII. 1.) Korm. határozat: A foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról – 34037

1414/2011. (XII. 1.) Korm. határozat: A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről – 34038

1415/2011. (XII. 1.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2007. szeptember 18-án aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 34039

102/2011. (XII. 1.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács között a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács jogállásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 34039

103/2011. (XII. 1.) ME határozat: A Katonai Felderítő Hivatal főigazgatójának felmentéséről – 34040

104/2011. (XII. 1.) ME határozat: A Katonai Biztonsági Hivatal főigazgatójának felmentéséről – 34040

105/2011. (XII. 1.) ME határozat: A Katonai Felderítő Hivatal főigazgatójának kinevezéséről – 34041