Magyar Közlöny 146. szám

Olvasási idő: 2 – 2 perc

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet: A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 34632

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet: A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról – 34661

260/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet: A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról – 34673

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet: A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról – 34676

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet: A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól – 34700

70/2011. (XII. 7.) NFM rendelet: Egyes közúti közlekedési szolgáltatásokkal összefüggő rendeletek hatályon kívül helyezéséről – 34707

1428/2011. (XII. 7.) Korm. határozat: A Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának és egyéb költségvetési szerveinek átalakításáról – 34708

1429/2011. (XII. 7.) Korm. határozat: A Kormány 2012. I. félévi munkatervéről – 34709