Magyar Közlöny 149. szám

Olvasási idő: 2 – 3 perc

262/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról és az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazottak eseti kereset-kiegészítéséről – 37412

43/2011. (XII. 13.) NGM rendelet: A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet, és a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet módosításáról – 37415

66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet: Az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről – 37418

67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet: Egyes egészségügyi, gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 37419

73/2011. (XII. 13.) NFM rendelet: A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet módosításáról – 37424

1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat: A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről – 37426

1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozat: A Magyar Honvédség Honvédkórház finanszírozási helyzetének rendezéséről, konszolidációjáról, kapacitáskihasználtságának növeléséről – 37438

1432/2011. (XII. 13.) Korm. határozat: Az egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazott, munkahelyi illetménypótlékra jogosultak egyszeri juttatásához szükséges intézkedésről – 37447

106/2011. (XII. 13.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 37448