Magyar Közlöny 153. szám

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2011. évi CLXXVIII. törvény: A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról – 37836

268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelet: A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 37840

10/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet: A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezések belföldi forgalomba hozataláról és megfelelőségének igazolásáról – 37844

11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet: A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól – 37846

12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet: A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekrõl – 37855

44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet: Az EU Kék kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek  módosításáról – 37857

2/2011. (XII. 16.) PJE határozat: A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága polgári jogegységi határozata – 37861

321/2011. (XII. 16.) KE határozat: Miniszteri megbízatás megszűnéséről – 37863

322/2011. (XII. 16.) KE határozat: Tárca nélküli miniszter kinevezéséről – 37863

108/2011. (XII. 16.) ME határozat: Az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának felmentésérõl – 37864