Magyar Közlöny 160. szám

Olvasási idő: 4 – 7 perc

2011. évi CLXXXIV. törvény: A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról – 39123

2011. évi CLXXXV. törvény: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról – 39146

2011. évi CLXXXVI. törvény: Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről – 39150

2011. évi CLXXXVII. törvény: A szakképzésről – 39154

315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet: A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről – 39200

316/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet: Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 39211

317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet: A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról – 39213

318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet: Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 39216

319/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet: A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 39218

320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet: A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 39219

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet: A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról – 39222

322/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet: Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően Hazánk elnevezésének „Magyar Köztársaság”-ról „Magyarország”-ra történő változásából eredő, a vidékfejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek módosításáról – 39225

13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet: Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről – 39228

14/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet: Az egyes műszaki eszközök földfelszíni digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről – 39243

72/2011. (XII. 27.) NEFMI rendelet: Az állam tulajdonába és fenntartásába került egészségügyi intézmények tekintetében vagyonkezelői joggal rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről – 39247

1492/2011. (XII. 27.) Korm. határozat: Magyarország Kormánya és a Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja (ECMWF) között Magyarországnak az ECMWF Egyezményhez való csatlakozásáról és az azzal kapcsolatos feltételekről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 39248

1493/2011. (XII. 27.) Korm. határozat: A Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselő személyek kijelöléséről szóló 1184/2010. (IX. 6.) Korm. határozat és más kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról – 39248

1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozat: Az Új Nemzedék Jövőjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának elfogadásáról – 39249

1495/2011. (XII. 27.) Korm. határozat: A KEOP keretében megvalósuló „Komárom-Almásfüzitői árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról – 39250

1496/2011. (XII. 27.) Korm. határozat: A Roma Kulturális Központ létesítésével kapcsolatos feladatokról – 39251

1497/2011. (XII. 27.) Korm. határozat: A 2011. március 1. és október 31. közötti vízkárelhárítási költségekről – 39251

1498/2011. (XII. 27.) Korm. határozat: A közösségi agrár- és bormarketinggel kapcsolatos állami feladatok ellátásáról – 39252

1499/2011. (XII. 27.) Korm. határozat: Az Ásotthalom és Bački Vinogradi (Királyhalom) között tervezett határátkelőhely megvalósításáról – 39252

1500/2011. (XII. 27.) Korm. határozat: A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságra és a Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vonatkozó egyes feladatokról – 39253

1501/2011. (XII. 27.) Korm. határozat: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról – 39255