Magyar Közlöny 159. szám

Olvasási idő: 5 – 8 perc

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról – 38976

314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet: A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 38979

58/2011. (XII. 23.) BM rendelet: A hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásáról – 38985

59/2011. (XII. 23.) BM rendelet: A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról – 39012

60/2011. (XII. 23.) BM rendelet: A helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásáról – 39026

17/2011. (XII. 23.) HM rendelet: A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentes gépjárművek körének és nyilvántartásának szabályairól, az e gépjárművek által okozott károk megtérítését és rendezését végző szervek kijelöléséről, működéséről, valamint a mentesített gépjárművek igazolóeszközzel történő ellátásáról – 39037

37/2011. (XII. 23.) KIM rendelet: A közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról – 39040

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet: A fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról – 39041

324/2011. (XII. 23.) KE határozat: A nemzeti fejlesztési miniszter kinevezéséről – 39059

325/2011. (XII. 23.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 39059

326/2011. (XII. 23.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 39060

327/2011. (XII. 23.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 39060

328/2011. (XII. 23.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 39061

329/2011. (XII. 23.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 39062

330/2011. (XII. 23.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 39062

331/2011. (XII. 23.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 39063

332/2011. (XII. 23.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 39063

333/2011. (XII. 23.) KE határozat: Bírák felmentéséről – 39064

334/2011. (XII. 23.) KE határozat: Szolgálati nyugállományba helyezésről – 39064

335/2011. (XII. 23.) KE határozat: Szolgálati nyugállományba helyezésről – 39065

336/2011. (XII. 23.) KE határozat: Szolgálati nyugállományba helyezésről – 39065

337/2011. (XII. 23.) KE határozat: Szolgálati nyugállományba helyezésről – 39066

338/2011. (XII. 23.) KE határozat: Szolgálati nyugállományba helyezésről – 39066

1472/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A Nemzeti Lovarda Magyar Lovassport Szövetség részére történő vagyonkezelésbe adásáról – 39067

1473/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács titkársági feladatainak ellátásához szükséges intézkedésekről – 39067

1474/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A Karrier Híd Programra forrás biztosítása a központi költségvetési szervek 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából – 39070

1475/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 39071

1476/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 39074

1477/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 39076

1478/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A Belügyminisztérium, a Külügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 39080

1479/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: Az egyes közigazgatási szervek által használt elektronikus dokumentumok formátumáról és a nyílt forráskódú irodai szoftverek használatáról – 39086

1480/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról – 39087

1481/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról – 39089

1482/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról – 39091

1483/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról – 39093

1484/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A 2010. évi kötelezettségvállalássalterhelt, de meghiúsult, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról – 39095

1485/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 39100

1486/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 39102

1487/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 39105

1488/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 39107

1489/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 39109

1490/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 39111

1491/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról – 39113

111/2011. (XII. 23.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és az Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) közötti közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 39119