Magyar Közlöny 158. szám

Olvasási idő: 6 – 9 perc

301/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti iskolai együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről – 38736

302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet: A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről – 38741

303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet: A történelmi emlékhelyekről – 38743

304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet: A nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő módosításáról – 38746

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet: A tervpályázati eljárások szabályairól – 38751

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet: Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól – 38763

307/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet: A közös jogkezelő szervezetek nyilvántartására, felügyeletére, felügyeleti díjára, valamint e szervezetek nyilvántartásával, felügyeletével és díjszabásának jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokban az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó részletes szabályokról – 38769

308/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet: A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 38775

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet: A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról – 38790

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról – 38794

311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet: A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 38807

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet: A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól – 38811

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet: Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról – 38827

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet: Egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 38875

70/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról – 38879

80/2011. (XII. 23.) NFM rendelet: A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról – 38915

81/2011. (XII. 23.) NFM rendelet: A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer járművek alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról – 38915

82/2011. (XII. 23.) NFM rendelet: A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról – 38916

141/2011. (XII. 23.) VM rendelet: A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről – 38917

142/2011. (XII. 23.) VM rendelet: A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról – 38927

143/2011. (XII. 23.) VM rendelet: A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről – 38930

144/2011. (XII. 23.) VM rendelet: Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról – 38936

145/2011. (XII. 23.) VM rendelet: A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állat-egészségügyi szabályairól szóló 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet módosításáról – 38940

146/2011. (XII. 23.) VM rendelet: A vízrajzi feladatok ellátásáról – 38941

147/2011. (XII. 23.) VM rendelet: A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 38943

323/2011. (XII. 23.) KE határozat: Államtitkári megbízatás megszűnéséről – 38951

1466/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: Az állami vagyon gyarapításával kapcsolatos egyes kérdésekről – 38952

1467/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A Duna Makro-regionális Stratégiához kapcsolódó kormányzati szervezeti felépítésről és feladatokról – 38953

1468/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A „Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházásokról” szóló 1028/2011. (II. 22.) Korm. határozatban nevesített beruházás többlet-forrásigényéről – 38953

1469/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: Az Informatikai Felhasználói Munkacsoport létrehozásáról – 38954

1470/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A 2012. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről – 38954

1471/2011. (XII. 23.) Korm. határozat: A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozatban elrendelt zárolás csökkentésre változtatásáról és a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről – 38961

200/2011. (XII. 23.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 38963

201/2011. (XII. 23.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 38964

202/2011. (XII. 23.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 38965

203/2011. (XII. 23.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 38966

204/2011. (XII. 23.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 38967

205/2011. (XII. 23.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 38968

206/2011. (XII. 23.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 38969

207/2011. (XII. 23.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 38970

208/2011. (XII. 23.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 38971