Magyar Közlöny 162. szám

Olvasási idő: 5 – 8 perc

2011. évi CXC. törvény: A nemzeti köznevelésről – 39622

2011. évi CXCI. törvény: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról – 39695

2011. évi CXCII. törvény: A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról – 39751

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról – 39785

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról – 39796

329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 39807

330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról – 39811

331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról – 39818

332/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 39839

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról – 39841

334/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletnek a családi pótlék intézményi felhasználásával kapcsolatos módosításáról – 39852

335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emeléséről – 39854

336/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazottak eseti kereset-kiegészítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 39856

61/2011. (XII. 29.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról – 39858

18/2011. (XII. 29.) HM rendelet: A honvédelmi szervezetek jogi képviseletéről – 39864

19/2011. (XII. 29.) HM rendelet: Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról – 39865

52/2011. (XII. 29.) NGM rendelet: Egyes illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról – 39866

73/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet: Egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyógyszerhiány megelőzése és kezelése érdekében történő módosításáról – 39868

74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet: A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.)EüM rendelet módosításáról – 39870

75/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet: A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról – 39892

76/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet: Egyes sport tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 39905

83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet: A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatás, valamint a távhő árának meghatározásával, a vízügyi igazgatás átalakításával és az energiastatisztikai feladatok ellátásával összefüggő egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 39906

84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet: A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról – 39927

85/2011. (XII. 29.) NFM rendelet: Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet módosításáról – 39930

86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet: A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratoklegmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról – 39935

94/2011. (XII. 29.) OGY határozat: Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 39945

95/2011. (XII. 29.) OGY határozat: Juhász Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 39945

96/2011. (XII. 29.) OGY határozat: Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 39945

1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat: A rehabilitációs hatóság létrehozásáról – 39946

1503/2011. (XII. 29.) Korm. határozat: Az Országos Gyógyszerterápiás Tanács létrehozásáról – 39947

1504/2011. (XII. 29.) Korm. határozat: Az egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazott, munkahelyi illetménypótlékra jogosultak egyszeri juttatásához szükséges, többletforrást biztosító intézkedésről – 39948