Magyar Közlöny 163. szám

Olvasási idő: 5 – 8 perc

2011. évi CXCIII. törvény: A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról – 39954

337/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról – 40067

338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: A Nemzeti Jogszabálytárról – 40069

339/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról – 40071

340/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról – 40072

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet:  Az otthonteremtési kamattámogatásról – 40073

342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról – 40084

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról – 40116

344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: A befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről – 40149

345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól – 40163

346/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet: A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet módosításáról – 40184

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet: A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól – 40185

63/2011. (XII. 29.) BM rendelet: A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 40203

38/2011. (XII. 29.) KIM rendelet: A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet és a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról – 40204

39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet: Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról – 40234

53/2011. (XII. 29.) NGM rendelet: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos munkakörei és egyes illetmény-pótlékok megállapításáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról szóló 27/2011. (VII. 26.) NGM rendelet módosításáról – 40236

54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet: Az egyes adózási tárgyú pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról – 40239

87/2011. (XII. 29.) NFM rendelet: Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok és a Svájci–Magyar Együttműködési Program keretében tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről – 40300

88/2011. (XII. 29.) NFM rendelet: A hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról – 40301

148/2011. (XII. 29.) VM rendelet: Az egyes miniszteri rendeleteknek a miniszterihatósági hatáskörök felülvizsgálatával kapcsolatos módosításáról – 40343

174/2011. (XII. 29.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 40349

175/2011. (XII. 29.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 40356

176/2011. (XII. 29.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 40360

177/2011. (XII. 29.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 40372

178/2011. (XII. 29.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 40375

179/2011. (XII. 29.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 40380

180/2011. (XII. 29.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 40382

181/2011. (XII. 29.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 40385

1505/2011. (XII. 29.) Korm. határozat: A központi költségvetési szervek és az egészségügyi intézmények tartozásállományának csökkentéséről, valamint a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásaival kapcsolatos lépésekről – 40390

1506/2011. (XII. 29.) Korm. határozat: A MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. helyzetének rendezéséről – 40393

1507/2011. (XII. 29.) Korm. határozat: A közfoglalkoztatás középtávú (2012–2014) koncepciójának végrehajtásával kapcsolatos feladatokról – 40395

1508/2011. (XII. 29.) Korm. határozat: A nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1008/2011. (I. 17.) Korm. határozat módosításáról – 40396

1509/2011. (XII. 29.) Korm. határozat: A Magyar Államkincstár új számlavezető rendszeréről – 40396

1510/2011. (XII. 29.) Korm. határozat: „A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója 2011–2020” program építtetőjének személyéről, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetek közötti, a Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosításáról – 40399

1511/2011. (XII. 29.) Korm. határozat: A különféle kifizetések előirányzat terhére történő átcsoportosításról – 40402

1512/2011. (XII. 29.) Korm. határozat: A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 program egyes kiemelt projektjei támogatásának növeléséről a Dél-dunántúli Operatív Program keretét érintően – 40405

1513/2011. (XII. 29.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 40407

112/2011. (XII. 29.) ME határozat: Az Európai Erdőegyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 40409