dr. Márkus Anikó: Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének állami útja

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Az emberi társadalmakban minden időszakban fontos szerepet játszott a föld, az ingatlan. Kezdetben csupán táplálékforrás-biztosító szerepet töltött be, azonban onnan kezdve, hogy az állandó vándorló életmódot felváltotta a letelepedett életforma, a föld szerepe is fontos változáson ment keresztül. A föld innen kezdve, nem csupán, mint az élelem egyik forrása jutott szerephez, hanem – mint a tulajdon tárgya, – fontos hatalmi pozíciót is betöltött. A hűbériség rendszerében csúcsosodott ki közvetlenül a föld hatalmi szerepe, hiszen abban a társadalmi rendszerben a társadalom felépítése, szervezete szorosan kötődött a földhöz. A föld központi szerepe ezt követően is megmaradt, de az ipari forradalom időszakában új jelentést kapott, mint gazdasági erőforrás jelent meg, egyrészt, mint nyersanyagforrás, másrészt, mint terület az iparosodás megnövekedett helyigényének kielégítésére. Ezen időszaktól már az általános föld elnevezés helyett egyre inkább az ingatlan elnevezés alkalmazható. A XXI. század mindennapjaiban is igen fontos szerep jut az ingatlanoknak. Az ingatlanok birtoklásához, tulajdonlásához különböző szerepek, funkciók kötődnek, melyek közül – mind a társadalmi életben, mind a gazdasági életben betöltött szerepét tekintve – kiemelkedik az ingatlan biztosíték jellege.