Magyar Közlöny 164. szám

Olvasási idő: 5 – 8 perc

2011. évi CXCIV. törvény: Magyarország gazdasági stabilitásáról – 40413

2011. évi CXCV. törvény: Az államháztartásról – 40430

2011. évi CXCVI. törvény: A nemzeti vagyonról – 40478

2011. évi CXCVII. törvény: A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról – 40536

2011. évi CXCVIII. törvény: A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról – 40611

2011. évi CXCIX. törvény: A közszolgálati tisztviselőkről – 40622

2011. évi CXCX. törvény: A nemzeti mobil fizetési rendszerről – 40710

347/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: A minősített adatok, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról – 40713

348/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 40714

349/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: Az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról – 40733

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről – 40736

351/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: A kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról – 40740

352/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletnek az államadósság-kezeléssel összefüggő módosításáról – 40740

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól – 40741

354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 40748

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról – 40749

356/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról – 40757

357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról – 40760

358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről – 40761

359/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól – 40762

64/2011. (XII. 30.) BM rendelet: A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről – 40764

65/2011. (XII. 30.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről – 40783

66/2011. (XII. 30.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól – 40833

67/2011. (XII. 30.) BM rendelet: Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosításáról – 40852

68/2011. (XII. 30.) BM rendelet: Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő, a belügyminisztérium feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról – 40930

69/2011. (XII. 30.) BM rendelet: A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről – 40935

20/2011. (XII. 30.) HM rendelet: A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről szóló 41/2007. (XII. 14.) HM rendelet módosításáról – 40937

1514/2011. (XII. 30.) Korm. határozat: A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról – 40938

113/2011. (XII. 30.) ME határozat: A Katonai Felderítő Hivatal főigazgatójának felmentéséről – 40939

114/2011. (XII. 30.) ME határozat: A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának kinevezéséről – 4093