Magyar Közlöny 165. szám

Olvasási idő: 6 – 10 perc

2011. évi CCI. évi törvény: Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról – 40944

2011. évi CCII. évi törvény: Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről – 41084

2011. évi CCIII. évi törvény: Az országgyűlési képviselők választásáról – 41095

2011. évi CCIV. évi törvény: A nemzeti felsőoktatásról – 41181

2011. évi CCV. évi törvény: Az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról – 41248

360/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról – 41249

361/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: Az országos nukleárisbaleset-elhárításirendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról – 41251

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: Az oktatási igazolványokról – 41255

363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról – 41268

364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 41275

365/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 41278

366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: A hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról – 41279

367/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet: Az egyes kereskedelmi építmények létesítésével összefüggő Bizottság működéséről, valamint a felmentési kérelem adattartalmáról – 41285

3/2011. (XII. 30.) ME rendelet: A Külhoni Magyarságért Díj alapításáról – 41288

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól – 41289

40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet: A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 41334

41/2011. (XII. 30.) KIM rendelet: Az egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról –    41350

55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet: A START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól – 41413

77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet: Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról – 41422

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet: Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 41433

89/2011. (XII. 30.) NFM rendelet: A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról – 41439

90/2011. (XII. 30.) NFM rendelet: A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról – 41440

91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet: Egyes miniszteri rendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő módosításáról és egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről – 41441

92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet: A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről – 41454

93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet: A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről – 41565

94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet: A hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet és a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról – 41572

95/2011. (XII. 30.) NFM rendelet: Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról – 41590
96/2011. (XII. 30.) NFM rendelet: Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 9/2011. (IV. 7.) NFM rendelet és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről szóló 28/2008. (XII. 31.) NFGM rendelet módosításáról – 41593

97/2011. (XII. 30.) NFM rendelet: A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet módosításáról – 41595

1515/2011. (XII. 30.) Korm. határozat: A Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról – 41597

1516/2011. (XII. 30.) Korm. határozat: A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról (2011–2020) és a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat módosításáról szóló 1384/2011. (XI. 15.) Korm. határozat módosításáról – 41601

1517/2011. (XII. 30.) Korm. határozat: A 2011. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról – 41601

1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozat: A civil szervezetek költségvetési támogatásainak áttekintéséről – 41602

1519/2011. (XII. 30.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 41603

1520/2011. (XII. 30.) Korm. határozat: A Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakításhoz kapcsolódó, a Semmelweis Egyetem részére a Korányi projekt megvalósítása érdekében a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által átadandó forrásról – 41606

1521/2011. (XII. 30.) Korm. határozat: A Magyar Állam kulturális javainak gyarapítását szolgáló források felhasználásáról – 41606

1522/2011. (XII. 30.) Korm. határozat: A magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól – 41608

1/2011. (XII. 30.) NGM határozat: Az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N) számú állami támogatási ügyben „A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén” címmel hozott jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról – 41609