A könyvtár Vendégkönyvéből (1942-1955) 1946. dec. 22.

A könyvtár Vendégkönyvéből (1942-1955) 1946. dec. 22.

Olvasási idő: 2 – 3 perc

Indítványozom az utódállamok hivatalos lapjainak megrendelését, mert ezekben nagyon sok olyan vagyon-, személy- és közjogi vonatkozásu intézkedés jelenik meg (pl. a román CASBI), mely sok magyar állampolgárt közvetlenül és érzékenyen érint. Ezen rendelkezésekről eddig csak kerülő uton vagy a rádió és napilapok utján nagyon hiányosan és elkésve lehetett értesülni és a hiányos és késedelmes értesülés mértéktelenül sok joghátránnyal sőt jogfosztással jár (határidők elmulasztása stb.)

Ezen idegen hivatalos lapok csak fillérekbe kerülnek. A román hivatalos lap például, értesülésem szerint, havonta még 10 forintba sem kerül.

Budapesten vannak olyan kartársak, akik az illető nyelvet jól birják. Nem kétlem, hogy ezek – legfeljebb a készkiadások megtérítése ellenében – hajlandók az illető idegen hivatalos lapban közzétett törvények és rendeletek címét magyar fordításba rövid időközökben átültetni. Ez a könyvtár vagy kamara helyiségében kifüggesztendő lenne s a napilapok utján köztudomásra is lehetne hozni. Ha aztán valakit az illető jogszabály teljes szövege érdekel, azt lefordíttathatja magának.

Az előfizetés gyakorlati megoldását ugy gondolom, hogy az illető hivatalos lapok előfizetését – a költségeknek a Kamara részéről történő megfizetése mellett – közvetlenül a Külügyminisztérium, külképviseletei útján, eszközölhetné, a lapokat saját nevére küldetni és a könyvtár azokat a Minisztériumtól venné át. A külföldi lapok ugy is megszerezhetők, hogy a Kamara, cserepéldány formájában, megküldetné az illető állam fővárosában lévő ügyvédi kamara részére a Magyar Közlönyt és cserébe kapná az illető állam hivatalos lapját. Ez a mód, a Magyar Közlöny elég magas előfizetési ára folytán, költségesebb s a postai kézbesítés sem olyan biztos, mint ha a külföldi hivatalos lapokat a Külügyminisztériumon keresztül, futár utján kapjuk meg.

Bp. 946. XII. 22

Dr Keszy-Hazmette Zoltán
XIV. Columbus u. 54/a