Magyar Közlöny 2012/18

Olvasási idő: 2 – 4 perc

14/2012. (II. 16.) Korm. rendelet: A trópusi faanyagokról szóló 2006. évi nemzetközi megállapodás kihirdetéséről – 1088

15/2012. (II. 16.) Korm. rendelet: Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2012. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól – 1125

16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet: A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól – 1127

17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet: Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról – 1130

18/2012. (II. 16.) Korm. rendelet: A budapesti Kossuth Lajos téri beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről – 1136

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet: A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről – 1137

1029/2012. (II. 16.) Korm. határozat: Az Országgyűlés fejezet 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványának felhasználásáról – 1164

1030/2012. (II. 16.) Korm. határozat: Egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről és módosításáról – 1164

17/2012. (II. 16.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és Grúzia Kormánya között az Európai Unió és Grúzia között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról – 1165

18/2012. (II. 16.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás módosítására adott felhatalmazásról – 1165

19/2012. (II. 16.) ME határozat: A Nemzetközi Távközlési Egyesület 2012. évi Rádiótávközlési Világértekezletén való részvételről – 1166

20/2012. (II. 16.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 1166

21/2012. (II. 16.) ME határozat: Helyettes államtitkár felmentéséről – 1167

22/2012. (II. 16.) ME határozat: A Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központja vezetőjének kinevezéséről – 1167

Letölthető PDF-ben.