A könyvtár Vendégkönyvéből (1942-1955) #68

A könyvtár Vendégkönyvéből (1942-1955) #68

Olvasási idő: 2 – 2 perc

68. bejegyzés:

 1943. XI.12.-i könyvtárhasznlati utasitással teljes ellentétben a szakaltiszt és a tisztviselő ragaszkodott ahhoz, hogy kézikönyvtári könyveket, és folyóiratokat is kérőlapra kell írni, továbbá a szakaltiszt arra utasit, hogy a kért könyveket én keressem meg.

A kötésre adott bpesti közlöny még a mai napon sem jött meg, mikor érdeklődtem, hogy a kötésre adott művek mikorra várhatók, azt a goromba választ kaptam, hogy azzal ne törődjek. Kérek intézkedést a szakaltiszt viselkedésére és arra, hogy a könyvek ott köttessenek, ahol egy hónap alatt elkészülnek.

Dr. Solt János, ügyvéd

Bp. 1944. I. 28.

A jelenet szemtanúja voltam: Dr. Kienter Ferenc(?)

A válasz:

A panaszt kivizsgáltam és ha az eredmény nem volna megnyugtató, i. t. Kartárs ur kívánsága további eljárás végett a Könyvtári Bizottság elé terjesztem.

Ad 1., A kézi könyvtár használatát a kérő lapon feltüntetni nem kell, – az altiszt tévedett, ha ilyen kivánalmat támasztott, – ujból és határozottan kitanittatott. , Ad 2., A könyvkötő mulasztása sajnálatos, – eljártunk a gyorsabb munkavégzés iránt. , Az altiszt tagadja az indulatos válaszadást. Komolyan megintettem és figyelmeztettem.

Viszont i. t. Kartárs ur is legyen szives nyugodt és tárgyilagos lenni, hogy ismételt jelenetek rendezésével ne zavarja meg az olvasók munkáját.

Bp. 1944. I/28. ? könyvtáros