Magyar Közlöny 2012/16

Olvasási idő: 3 – 5 perc

11/2012. (II. 14.) Korm. rendelet: A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 817

12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet: A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról – 825

13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet: Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 826

4/2012. (II. 14.) NGM rendelet: A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról – 834

6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet: Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról – 835

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet: A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról – 849

1022/2012. (II. 14.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás, valamint a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 927

1023/2012. (II. 14.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chľaba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 928

1024/2012. (II. 14.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 928

1025/2012. (II. 14.) Korm. határozat: Az európai területi társulásokkal, valamint az ágazati stratégiák határon átnyúló vonatkozásaival kapcsolatos feladatokról – 929

1026/2012. (II. 14.) Korm. határozat: A Tudományos és Technológiai Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról szóló 1150/2011. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról – 930

1027/2012. (II. 14.) Korm. határozat: A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet meghatározásáról szóló 4/2012. (I. 30.) Korm. rendelettel összefüggő feladatának ellátásához szükséges forrás költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással történő biztosításáról – 930

Letöltés PDF-ben.