Magyar Jog 2012/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • dr. Ambrus István: Az üzletszerűség büntetőjogi megítélésének lehetséges irányairól
  • dr. Hámori Antal PhD: A születés előtti emberi élet alkotmányos védelme (alkotmányozás, alkotmánybíráskodás)

Fórum

  • dr. Prugberger Tamás: Az országos, az ágazati és a területi érdekegyeztetés, valamint az üzemi tanács jövője és jogi szabályozásuk megreformálásának kérdései
  • dr. Benke József PhD: “Gyógyíthatatlan” fedezetelvonás? Jegyzetek a Győri Ítélőtábla 2011 tavaszán közzétett eseti döntésének margójára
  • dr. Andrik Szilárd – dr. Román Róbert PhD: A kátyúkárokról

Szemle

  • dr. Horváth E. Írisz: Beszámoló a Polgári Eljárásjogászok Világszervezetének Heidelbergben megrendezett világkonferenciájáról

Európai és külföldi jogi szemle

  • dr. Burián László: Hatályba lépett az új lengyel nemzetközi magánjogi törvény

Könyvismertetés

  • dr. Bak Klára: Réti Mária: Szövetkezeti jog