Magyar Közlöny 2012/12

Olvasási idő: 2 – 3 perc

6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet: A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról – 616

7/2012. (II. 1.) Korm. rendelet: A Folyó kiadások és jövedelem-támogatások fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi felhasználásának szabályairól – 626

8/2012. (II. 1.) Korm. rendelet: A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a Rendőrség szerveirõl és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról – 628

9/2012. (II. 1.) Korm. rendelet: Az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól – 630

3/2012. (II. 1.) KIM rendelet: A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról – 635

1017/2012. (II. 1.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 637

1018/2012. (II. 1.) Korm. határozat: A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülõk számára nyújtott jövedelempótlék fedezetének biztosításáról – 637

1019/2012. (II. 1.) Korm. határozat: Az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány megszüntetéséről – 639

1020/2012. (II. 1.) Korm. határozat: A 2012. évi gyümölcsös ültetvények, valamint gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásához szükséges adatátvétel előkészítéséről – 640

1021/2012. (II. 1.) Korm. határozat: A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 640

Letölthető PDF-ben.