Magyar Közlöny 2012/15

Olvasási idő: 2 – 3 perc

10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet: A Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekről szóló 5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 778

4/2012. (II. 10.) KIM rendelet: Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról – 780

3/2012. (II. 10.) NGM rendelet: A Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásávalkapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 780

4/2012. (II. 10.) NFM rendelet: Az „A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása” fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 3/2012. (II. 3.) NFM rendelet módosításáról – 793

5/2012. (II. 10.) VM rendelet: Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően Hazánk elnevezésének „Magyar Köztársaság”-ról „Magyarország”-ra történő változásából eredő, avidékfejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 794

1001/2012. (II. 10.) AB Tü. határozat: Az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről és a tanácsvezetők személyéről – 805

1/2012. (II. 10.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 459/2009. (XI. 30.) OVB határozatának vizsgálatáról – 806

2/2012. (II. 10.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 51/2011. (V. 6.) OVB határozatának vizsgálatáról – 810

36/2012. (II. 10.) KE határozat: Államtitkári felmentésről – 813

37/2012. (II. 10.) KE határozat: Kitüntetések adományozásáról – 813

1/2012. (II. 10.) NGM határozat: Az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N) számú állami támogatási ügyben „A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén” címmel hozott jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról – 814

Letölthető PDF-ben.