Alkotmánybírósági Szemle 2011/2

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmányok

 • Lenkovics Barnabás: Ptk. és Alkotmány, ember- és társadalomkép
 • A “valódi” alkotmányjogi panasz és elbírálásának főbb jellemzői
  • Nemzetközi kitekintés
  • A magyar szabályozás
 • Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény és az Alkotmánybíróság Ügyrendje – Összefoglaló
 • Tilk Péter: Az új típusú alkotmányjogi panasz előzményei és az eljárási renddel kapcsolatos egyes szabályozási elvárások
 • Zakariás Kinga: A bírósági határozatok ellen irányuló alkotmányjogi panasz a Német Szövetségi Alkotmánybíróság Esre-határozatának tükrében
 • Villányi József: Az Európai Unió Bírósága előtti eljárás gyakorlati szempontból
 • Frank Judo – Natasha Nolet de Brauwere: A Belga Alkotmánybíróság avagy a dialógus művészete
 • Benoit Mercuzot: Az előzetes alkotmánybírósági kérdés: az új eljárás hatása a jogrend felépítésére

Krónika

 • Összefoglaló a “Mégis milyen együttműködést?” címmel megrendezett szimpóziumról
 • Hivatkozások
 • Statisztikai adatok 1990-2011