Magyar Közlöny 2012/26

Olvasási idő: 4 – 7 perc

2012. évi IX. törvény: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról szóló európai tanácsi határozat (2011/199/EU) kihirdetéséről – 5771

2012. évi X. törvény: A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti Értekezletén aláírt módosításának kihirdetéséről – 5773

2012. évi XI. törvény: A Kazettás Lőszerekről szóló Egyezmény kihirdetéséről – 5779

26/2012. (III. 6.) Korm. rendelet: Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 5802

27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet: Az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 5804

28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet: A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről – 5806

2/2012. (III. 6.) HM rendelet: A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról – 5813

3/2012. (III. 6.) HM rendelet: A szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról – 5815

16/2012. (III. 6.) KIM rendelet: Egyes cégeljárási rendeletek módosításáról – 5832

12/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet: Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról – 5833

13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet: Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról – 5842

14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet: Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól – 5843

13/2012. (III. 6.) NFM rendelet: A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről – 5872

14/2012. (III. 6.) NFM rendelet: A 2007–2013 programozási időszakban az európai területi együttműködéshez kapcsolódó egyes állami támogatások felhasználásának szabályairól – 5917

18/2012. (III. 6.) VM rendelet: A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2012. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól – 5933

19/2012. (III. 6.) VM rendelet: A különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól – 5936

60/2012. (III. 6.) KE határozat: Államtitkári kinevezésről – 5939

1049/2012. (III. 6.) Korm. határozat: A 2012. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetbe történő előirányzat átcsoportosításáról – 5939

1050/2012. (III. 6.) Korm. határozat: Az Andrássy negyed részeként az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításához és a Hősök tere forgalomcsillapításához szükséges intézkedésekről szóló 1353/2011. (X. 20.) Korm. határozat módosításáról – 5941

1051/2012. (III. 6.) Korm. határozat: A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges feladatok kiegészítő támogatásáról szóló 1238/2011. (VII. 11.) Korm. határozat módosításáról – 5941

1052/2012. (III. 6.) Korm. határozat: A miniszteri gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségvetési előirányzat átcsoportosításáról – 5941

1053/2012. (III. 6.) Korm. határozat: A budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól – 5945

31/2012. (III. 6.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 5945

30/2012. (III. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 5946

31/2012. (III. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 5947

32/2012. (III. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 5948

33/2012. (III. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 5949

34/2012. (III. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 5950

35/2012. (III. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 5951

36/2012. (III. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 5953

37/2012. (III. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 5954

38/2012. (III. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 5955

39/2012. (III. 6.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 5956

Letölthető PDF-ben.