Jogtudományi Közlöny 2010/3

Olvasási idő: < 1 perc Tanulmány

  • Tóth J. Zoltán: A pozitív jogi normák bírói értelmezésének módszertana
  • Kereszty Éva: A rendkívüli halál megállapításával kapcsolatos elmélet és gyakorlati problémák
  • Szemesi Sándor: A “ratione personae” elfogadhatósági kritérium vizsgálata az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában

Szemle

  • Hamza Gábor: Gondolatok az állam és az egyház(ak) kapcsolatának alakulásáról
  • Julesz Máté: A szomszédjog, mint diszpozíció – környezetjogi és jogszociológiai szempontok

Jogirodalom-jogélet

  • Némedi Márk: Szabadság, biztonság (büntető)jog – kötet egy szegedi Humboldt-konferencia anyagából