Magyar Közlöny 2012/27

Olvasási idő: 2 – 3 perc

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet: A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól – 5960

30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet: A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről – 5997

31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet: A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról – 6001

32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet: A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 6006

33/2012. (III. 7.) Korm. rendelet: A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról – 6009

7/2012. (III. 7.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rends zerének működési szabályairól – 6013

20/2012. (III. 7.) VM rendelet: Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 6015

1002/2012. (III. 7.) AB Tü. határozat: Az Alkotmánybíróság döntéseinek megjelöléséről és közzétételéről – 6022

11/2012. (III. 7.) OGY határozat: A lengyel civilek és politikusok, köztük Donald Tusk miniszterelnök állásfoglalásáról amagyarországi átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben – 6027

12/2012. (III. 7.) OGY határozat: A litván civilek és parlamenti képviselők állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben – 6027

13/2012. (III. 7.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 6028

14/2012. (III. 7.) OGY határozat: A Független Rendészeti Panasztestület Beszámolója a 2008–2010. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról – 6029

15/2012. (III. 7.) OGY határozat: Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról – 6029

1054/2012. (III. 7.) Korm. határozat: „Életmentő Emlékérem” adományozásáról – 6030

32/2012. (III. 7.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 6030

Letölthető PDF-ben.