Magyar Közlöny 2012/28

Olvasási idő: 3 – 5 perc

2012. évi XII. törvény: A közkegyelem gyakorlásáról – 6033

2012. évi XIII. törvény: A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról – 6033

34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet: Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól – 6040

35/2012. (III. 9.) Korm. rendelet: Egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról – 6044

36/2012. (III. 9.) Korm. rendelet: A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 6051

37/2012. (III. 9.) Korm. rendelet: Az atomenergiával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról – 6055

8/2012. (III. 9.) Korm. rendelet: A közterület-felügyelet, valamint a polgárőr szervezet számára a könnygázszóró palack, illetve a vegyi eszköz igénylésének, átvételének, visszavételének és térítésének rendjéről – 6164

21/2012. (III. 9.) VM rendelet: A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről – 6165

22/2012. (III. 9.) VM rendelet: A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról – 6188

9/2012. (III. 9.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 440/2009. (XI. 20.) OVB határozata vizsgálatáról – 6219

10/2012. (III. 9.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 75/2011. (VI. 24.) OVB határozata vizsgálatáról – 6222

11/2012. (III. 9.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 78/2011. (VI. 24.) OVB határozata vizsgálatáról – 6225

12/2012. (III. 9.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 76/2011. (VI. 24.) OVB határozata vizsgálatáról – 6228

13/2012. (III. 9.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 380/2010. (V. 19.) OVB határozata vizsgálatáról – 6232

14/2012. (III. 9.) AB végzés: Az Országos Választási Bizottság 109/2011. (VII. 12.) OVB határozata vizsgálatáról – 6234

1003/2012. (II. 9.) AB Tü. határozat: Az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról – 6237

1055/2012. (III. 9.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatárt metsző vízszállító vezeték építésének és üzemeltetésének szabályozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 6251

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat: Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012–2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről – 6251

1057/2012. (III. 9.) Korm. határozat: Az EUROPA CANTAT 2015. PÉCS kórusfesztivál rendezési jogának elnyerése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről – 6257

1058/2012. (III. 9.) Korm. határozat: A magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozat módosításáról – 6258

1/2012. (III. 9.) KIM határozat: A Magyar Közlöny szerkesztőbizottsága tagjainak felkéréséről – 6259

Letöltés PDF-ben.