Magyar Közlöny 2012/32

Olvasási idő: 5 – 8 perc

2012. évi XIV. törvény: Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. február 16. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről – 6342

2012. évi XV. törvény: Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. január 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről – 6366

42/2012. (III. 20.) Korm.rendelet: A szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről – 6388

43/2012. (III. 20.) Korm.rendelet: A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával és a határátkelőhelyek működtetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 6390

44/2012. (III. 20.) Korm.rendelet: A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról – 6395

45/2012. (III. 20.) Korm.rendelet: A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról – 6396

17/2012. (III. 20.) KIM rendelet: A területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról – 6427

16/2012. (III. 20.) NEFMI rendelet: A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, továbbá a régészeti lelőhelyek feltárásának, valamint a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról – 6428

25/2012. (III. 20.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről – 6431

21/2012. (III. 20.) OGY határozat: A 2002–2010 közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárásáról, valamint az esetleges kormányzati felelősség vizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról – 6441

22/2012. (III. 20.) OGY határozat: A VOLÁNBUSZ Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottság felállításáról – 6441

 

61/2012. (III. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6443

62/2012. (III. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6447

63/2012. (III. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6458

64/2012. (III. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6459

65/2012. (III. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6460

66/2012. (III. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6463

67/2012. (III. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6463

68/2012. (III. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6464

69/2012. (III. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6465

70/2012. (III. 20.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 6466

71/2012. (III. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6466

72/2012. (III. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6467

73/2012. (III. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6468

74/2012. (III. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6468

75/2012. (III. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6471

76/2012. (III. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6478

77/2012. (III. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 6478

78/2012. (III. 20.) KE határozat: Vezérőrnagyi előléptetésről – 6479

79/2012. (III. 20.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 6480

80/2012. (III. 20.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 6480

81/2012. (III. 20.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 6481

82/2012. (III. 20.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 6481

83/2012. (III. 20.) KE határozat: Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről – 6482

84/2012. (III. 20.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 6482

85/2012. (III. 20.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 6483

86/2012. (III. 20.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 6483

87/2012. (III. 20.) KE határozat: Bírák kinevezéséről – 6484

88/2012. (III. 20.) KE határozat: Bírák kinevezéséről – 6484

89/2012. (III. 20.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 6485

1067/2012. (III. 20.) Korm. határozat: A szociális szövetkezetekkel kapcsolatos egyes feladatokról – 6486

1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat: A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról – 6487

1069/2012. (III. 20.) Korm. határozat: A Magyar Mozgókép Közalapítvány megszüntetéséről – 6510

Letölthető PDF-ben.