Magyar Közlöny 2012/37

Olvasási idő: 4 – 6 perc

2012. évi XVII. törvény: Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról – 6747

2012. évi XVIII. törvény: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról – 6751

54/2012. (III. 30.) Korm. rendelet: A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról – 6764

55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet: A közérdekű adatok elektronikus közzétételével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról – 6765

56/2012. (III. 30.) Korm. rendelet: Az egyes közpénzügyi tárgyú kormányrendeleteknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról – 6776

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet: A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról – 6786

58/2012. (III. 30.) Korm. rendelet: A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról – 6796

59/2012. (III. 30.) Korm. rendelet: Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 6797

60/2012. (III. 30.) Korm. rendelet: Egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 6798

61/2012. (III. 30.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedőképességének vizsgálatával összefüggő módosításáról – 6803

5/2012. (III. 30.) MNB rendelet: A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról – 6808

11/2012. (III. 30.) BM rendelet: A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 6821

12/2012. (III. 30.) BM rendelet: A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-a szerinti letéti számla felhasználásának szabályairól – 6833

13/2012. (III. 30.) BM rendelet: Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 6836

14/2012. (III. 30.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről – 6842

16/2012. (III. 30.) NFM rendelet: A polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelet módosításáról – 6851

31/2012. (III. 30.) VM rendelet: A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról – 6912

16/2012. (III. 30.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 177/2011. (X. 12.) OVB határozata vizsgálatáról – 6916

17/2012. (III. 30.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról – 6919

1082/2012. (III. 30.) Korm. határozat: Az egységes közadatkereső rendszer és központi elektronikus jegyzék megújításáról – 6925

1083/2012. (III. 30.) Korm. határozat: A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által magyarországi pénzügyi intézmények részére alárendelt kölcsöntőke nyújtásáról – 6926

1084/2012. (III. 30.) Korm. határozat: Az egyes szociális jellegű ellátások készpénz-helyettesítő eszköz alkalmazásával való folyósításával kapcsolatos egyes feladatokról – 6926

1085/2012. (III. 30.) Korm. határozat: A termőföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló szerződések felszámolásáról – 6927

1086/2012. (III. 30.) Korm. határozat: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása érdekében – 6928

Letölthető PDF-ben.