Magyar Közlöny 2012/39

Olvasási idő: 1 – 2 perc

8/2012. (IV. 4.) MNB rendelet: A „MASAT-1” kupronikkel emlékérme kibocsátásáról – 7050

20/2012. (IV. 4.) KIM rendelet: A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről szóló 33/2010. (XII.31.) KIM rendelet módosításáról – 7052

21/2012. (IV. 4.) NEFMI rendelet: Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 7052

1096/2012. (IV. 4.) Korm. határozat: Az állami vagyon gyarapításával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1466/2011. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról – 7269

1097/2012. (IV. 4.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között aközúti ésvasúti határforgalom ellenőrzéséről ahatárátkelőhelyeken szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 7269

Letölthető PDF-ben.