Gazdaság és Jog 2012/3

Olvasási idő: < 1 perc

  • Sárközy Tamás: A gazdasági jog és az új Polgári Törvénykönyv
  • Farkas Attila – Wellmann György: A hibás teljesítés bírói gyakorlata I.
  • Osztovits András: A bíróságok feladatai a fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos jogvitákban
  • Gadó Gábor: A közgyűlésen történő részvényesi joggyakorlás a változó társasági jogi szabályozásra figyelemmel
  • Pázmándi Kinga: A cégtörvény eljárási rezsimjének reformjáról – az egyszerűsített cégeljárás “kivéreztetése”
  • Szakál Róbert: Az utazási irodától elvárható gondosság kérdései