Magyar Közlöny 2012/43

Olvasási idő: 2 – 3 perc

71/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet: Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 8162

72/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet: A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. és a bérlő között létrejött lakásbérleti szerződés szerinti lakbér mértékéről és a lakáscseréhez történő hozzájárulás feltételeiről – 8165

73/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet: A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 8166

1109/2012. (IV. 12.) Korm. határozat: Magyarország 2012–2020. évre szóló külgazdasági stratégiájának végrehajtásáról – 8168

1110/2012. (IV. 12.) Korm. határozat: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Darányi Ignác Vidékfejlesztési Program közötti lehatárolás felülvizsgálatáról – 8169

1111/2012. (IV. 12.) Korm. határozat: Az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram átalakításáról – 8169

1112/2012. (IV. 12.) Korm. határozat: Az „M0 útgyűrű építése 0+000–29+500 km szelvények között” című nagyprojekt műszaki tartalmának bővüléséről, valamint az erről szóló tájékoztatás Európai Bizottsághoz történő benyújtásának Kormány általi elrendeléséről – 8170

1113/2012. (IV. 12.) Korm. határozat: A KEOP keretében megvalósuló „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról – 8170

1114/2012. (IV. 12.) Korm. határozat: A „Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal korszerűsítése” című nagyprojekt támogatásának növeléséről – 8171

40/2012. (IV. 12.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Katar Állam Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 8172

Letölthető PDF-ben.