Magyar Közlöny 2012/44

Olvasási idő: 3 – 5 perc

2012. évi XXXI. törvény: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról – 8175

2012. évi XXXII. törvény: A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról – 8206

2012. évi XXXIII. törvény: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról – 8207

2012. évi XXXIV. törvény: A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról – 8209

74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet: A katasztrófavédelmet érintő egyes kormányrendeletek módosításáról – 8211

75/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet: A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról – 8223

76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet: A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 8223

20/2012. (IV. 13.) BM rendelet: Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosításáról – 8227

21/2012. (IV. 13.) BM rendelet: A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről – 8230

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról – 8235

17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet: A földgáz árszabályozással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 8244

35/2012. (IV. 13.) VM rendelet: Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 8247

36/2012. (IV. 13.) VM rendelet: A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet és az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet módosításáról – 8249

32/2012. (IV. 13.) OGY határozat: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról – 8250

Letölthető PDF-ben.