Magyar Közlöny 2012/45

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2012. évi XXXV. törvény: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról – 8252

77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelet: A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról – 8253

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet: A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról – 8255

37/2012. (IV. 16.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 8295

90/2012. (IV. 16.) KE határozat: Bírák kinevezéséről – 8300

91/2012. (IV. 16.) KE határozat: Bírák kinevezéséről – 8300

92/2012. (IV. 16.) KE határozat: Bírák kinevezéséről és felmentéséről – 8303

93/2012. (IV. 16.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 8304

94/2012. (IV. 16.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 8305

95/2012. (IV. 16.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 8305

1115/2012. (IV. 16.) Korm.határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatbóltörténő átcsoportosításról – 8306

41/2012. (IV. 16.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a dunai vízlépcsőre vonatkozó, a hágai Nemzetközi Bíróság ítéletével összhangban álló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról – 8308

Letölthető PDF-ben.