Magyar Közlöny 2012/48

Olvasási idő: 3 – 5 perc

82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeleteinek módosításáról – 8439

83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet: A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról – 8448

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet: Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről – 8492

85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet: Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól – 8494

22/2012. (IV. 21.) KIM rendelet: Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról – 8506

8/2012. (IV. 21.) NGM rendelet: A Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet módosításáról – 8507

25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet: A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról – 8508

18/2012. (IV. 21.) NFM rendelet: A Magyar Köztársaság területén lévő repülőtereket használó légijárművek földi ellenőrzései végrehajtásának részletes szabályairól szóló 23/2009. (VI. 3.) KHEM rendelet módosításáról – 8512

18/2012. (IV. 21.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 172/2011. (IX. 26.) OVB határozata vizsgálatáról – 8519

19/2012. (IV. 21.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 12/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról – 8522

20/2012. (IV. 21.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 11/2012. (I. 16.) OVB határozatáról – 8524

21/2012. (IV. 21.) AB határozat: Az Alaptörvény IX. cikk (2) és (3) bekezdése értelmezésére irányuló indítványról – 8528

1117/2012. (IV. 21.) Korm. határozat: A Magyar Fejlesztési Bank tőkehelyzetének rendezéséről szóló 1398/2011. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról – 8532

1118/2012. (IV. 21.) Korm. határozat: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tőkeemelésével kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról – 8532

1119/2012. (IV. 21.) Korm. határozat: A 2011. évi népszámláláshoz kapcsolódó adatbeviteli feladat közfoglalkoztatott munkaerő bevonásával történő megvalósítása érdekében a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Foglalkoztatási Alap közötti előirányzat-átcsoportosításról – 8535

1120/2012. (IV. 21.) Korm. határozat: A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, valamint a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti engedményezési megállapodás jóváhagyásáról – 8537

1121/2012. (IV. 21.) Korm. határozat: A közösségi közlekedés átalakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól – 8540

42/2012. (IV. 21.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 8541

Letölthető PDF-ben.