Magyar Közlöny 2012/49

Olvasási idő: 2 – 3 perc

23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet: Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről – 8544

24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet: A civil szervezetek információs rendszeréről – 8544

26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet: Muzeális intézmények, nyilvános könyvtárak és közművelődési intézmények működésével kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról – 8549

27/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet: Az I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok 2012. évi központi költségvetési támogatása igénybevételének rendjéről – 8551

38/2012. (IV. 25.) VM rendelet: A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról – 8553

1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat: A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről – 8554

1123/2012. (IV. 25.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 8559

1124/2012. (IV. 25.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 8561

1125/2012. (IV. 25.) Korm. határozat: Nagybiztonságú adatközpont (CERN@WIGNER) létrehozásának támogatása a Kutatási, Technológiai és Innovációs Alapból a CERN LHC számításigényeinek segítésére – 8563

1126/2012. (IV. 25.) Korm. határozat: Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról – 8563

1127/2012. (IV. 25.) Korm. határozat: A fővárosi helyi közösségi közlekedés hosszú távon fenntartható biztosításáról – 8564

Letölthető PDF-ben.