Magyar Közlöny 2012/50

Olvasási idő: 3 – 5 perc

2012. évi XXXVII. törvény: A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról – 8567

86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet: A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről – 8570

87/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek a nemzetiségi és a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével összefüggő módosításáról – 8574

88/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet: Egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 8576

89/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet: A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 8577

90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet: Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 8580

91/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet: A 2012. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek keretszámáról – 8592

23/2012. (IV. 26.) BM rendelet: A 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről – 8593

19/2012. (IV. 26.) NFM rendelet: A Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 8611

20/2012. (IV. 26.) NFM rendelet: A légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosításáról – 8612

37/2012. (IV. 26.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 8633

1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozat: Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról – 8633

1129/2012. (IV. 26.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a kórósi és a drávaiványi templom felújításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról – 8634

1130/2012. (IV. 26.) Korm. határozat: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi, meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról – 8637

1131/2012. (IV. 26.) Korm. határozat: Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról – 8639

1132/2012. (IV. 26.) Korm. határozat: A munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása előirányzatból történő átcsoportosításról – 8639

1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat: A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról – 8641

43/2012. (IV. 26.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 2007. június 18-án aláírt, a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról – 8654

Letölthető PDF-ben.