Magyar Közlöny 2012/51

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2012. évi XXXVIII. törvény: A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról – 8657

2012. évi XXXIX. törvény: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról – 8679

92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet: A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 8680

28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól – 8699

29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelete: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól – 8732

30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól – 8769

31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet: Az állam tulajdonában lévő és az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók tekintetében fenntartói joggal rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről – 8798

21/2012. (IV. 27.) NFM rendelet: A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról – 8798

39/2012. (IV. 27.) VM rendelet: A 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet módosításáról – 8810

40/2012. (IV. 27.) VM rendelet: Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól – 8811

41/2012. (IV. 27.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól – 8813

55/2012. (IV. 27.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 8819

56/2012. (IV. 27.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 8820

57/2012. (IV. 27.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 8821

58/2012. (IV. 27.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 8822

59/2012. (IV. 27.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 8823

60/2012. (IV. 27.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 8824

61/2012. (IV. 27.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 8825

Letölthető PDF-ben.