Céghírnök 2012/4

Olvasási idő: < 1 perc

  • A korlátolt felelősségű társaság tulajdonába adott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás utólagos elidegenítésének jogi feltételei I.
  • A fordulónap és az átalakulás bejegyzése a határon átnyúló egyesülések esetén III.
  • A cégbíróság Ctv. 80. § (1) bekezdés szerinti előzetes felhívó végzése
  • A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek fizetésképtelenségi eljárásai III.
  • Csőd-helyzetkép 2010/11. V.