Gazdaság és Jog 2012/4

Olvasási idő: < 1 perc

  • Kemenes István: A pénzintézetek egyoldalú szerződésmódosítási jogáról
  • Ferenczy Endre – Ormos Mihály: Magánpénzügyek és a Polgári Törvénykönyv
  • Gárdos Péter – Rácz András: Néhány gondolat a Pénzügyi Békéltető Testületről
  • Kocsiscsák Gergely: A munkaviszon felmondással történő megszüntetése munkerő-kölcsönzés céljából foglalkoztatott munkavállaló esetében
  • Tattay Levente: A Tokaj eredetmegjelölés és a hét nemzetközi egyezmény