Magyar Közlöny 2012/58

Olvasási idő: 2 – 2 perc

95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről – 9754

96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet: A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról – 9769

97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet: Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 9769

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet: A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól – 9770

1148/2012. (V. 15.) Korm. határozat: Az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek végrehajtásáról készült hetedik Nemzeti jelentés jóváhagyásáról – 9772

1149/2012. (V. 15.) Korm. határozat: A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat módosításáról – 9772

1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat: A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról – 9773

1151/2012. (V. 15.) Korm. határozat: A TÁMOP 5.3.8.B-12/1 projekt támogatásának jóváhagyásáról, valamint a TÁMOP 5.3.8-11/A1 és a TÁMOP 5.3.8.B-12/1 kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről – 9776

Letölthető PDF-ben.