Magyar Közlöny 121. szám

Olvasási idő: 2 – 4 perc

2011. évi CXXXIII. törvény: A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról – 30470

215/2011. (X. 19.) Korm. rendelet: Az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggő elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó szabályokról – 30614

216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról – 30621

217/2011. (X. 19.) Korm. rendelet: A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 30625

218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet: A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagyakülönleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól – 30627

15/2011. (X. 19.) MNB rendelet: A „Liszt Ferenc” emlékérme kibocsátásáról –    30665

16/2011. (X. 19.) MNB rendelet: A szélfelirattal ellátott „Liszt Ferenc” emlékérme kibocsátásáról – 30666

36/2011. (X. 19.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 14/2010. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról – 30668

53/2011. (X. 19.) NFM rendelet: Az egyetemes postai szolgáltatók és az engedélyes postai szolgáltatók számviteli nyilvántartásai elkülönített vezetésének, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására vonatkozó elveiről és részletes szabályairól – 30669

54/2011. (X. 19.) NFM rendelet: A tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezettségéről – 30687

73/2011. (X. 19.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság határozata – 30704

78/2011. (X. 19.) OGY határozat: A Gazdasági Versenyhivatal 2010. évitevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról – 30706

1347/2011. (X. 19.) Korm. határozat: A Regionális Operatív Programok keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről (szociális célú városrehabilitáció) – 30706

89/2011. (X. 19.) ME határozat: Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról – 30708