Magyar Közlöny 122. szám

Olvasási idő: 1 – 2 perc

19/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet: A hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről – 30710

20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet: A pénzügyi vállalkozások és pénzpiaci alkuszok által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról – 31207

21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet: Az egészség-és önsegélyező pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről – 31299

22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet: Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról – 31376