Gazdaság és Jog 2012/5

Olvasási idő: < 1 perc

  • Juhász László: A közjegyzők kártérítési felelősségének egyes kérdéseiről
  • Szekeres Diána: A gazdasági mediációról
  • Farkas Attila – Wellmann György: A hibás teljesítés bírói gyakorlata II.
  • Prugberger Tamás: A munkaszerződésektől eltérő (ideiglenes) foglalkoztatás szabályai az új Munka Törvénykönyvében
  • Bartal Tamás: Az új Ptk. megalkotására tett Javaslat lízingszerződésekre vonatkozó rendelkezéseinek kritikai jellegű áttekintése