Magyar Jog 2012/5

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • prof. dr. Kecskés László D.Sc.: A választottbíráskodás magyarországi gyökerei
  • dr. Szilágyi Ferenc: Európai szerződési jog és a nemzeti szerződési jog rendszere: átültetési gyakorlatok és európai perspektívák

Fórum

  • dr. Kovács László: Az ügyfélvédelem bukdácsoló szabályozása és dilemmái a deviza alapú hitelezésben
  • dr. Fázsi László Ph.D.: A sértett fogalmának dilemmái
  • dr. Bejcziné dr. Gulyás Cecília: Az EBH 2011. 2031. számú legfelsőbb bírósági döntés margójára – Sértett-e a hamis vád passzív alanya?
  • dr. Bíró Gyula: A helyszíni szemle jelentősége és az orvosszakértő szerepe a közlekedési bűncselekmények nyomozása során
  • dr. Orell Ferenc János: Gondolatok a romák integrációját célzó nemzeti stratégiák uniós keretrendszeréhez