Magyar Közlöny 2012/63

Olvasási idő: 3 – 5 perc

2012. évi LII. törvény: Az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, mentességeknek és könnyítéseknek a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács Magyarországon működő intézményeire és vezető tisztségviselőire való kiterjesztéséről – 10041

2012. évi LIII. törvény: Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 23. és 24. Cikkeihez tett nyilatkozat visszavonásáról – 10041

2012. évi LIV. törvény: A Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről – 10042

2012. évi LV. törvény: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról – 10047

2012. évi LVI. törvény: A távközlési adóról – 10057

2012. évi LVII. törvény: Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról – 10059

2012. évi LVIII. törvény: A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról – 10059

2012. évi LIX. törvény: A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról – 10060

2012. évi LX. törvény: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról – 10061

2012. évi LXI. törvény: A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról – 10061

2012. évi LXII. törvény: A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról – 10066

2012. évi LXIII. törvény: A közadatok újrahasznosításáról – 10071

105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet: Egyes építésügyi és területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról -10078

27/2012. (V. 30.) BM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről – 10087

Köf. 5011/2012/7. határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 10098

125/2012. (V. 30.) KE határozat: Tárca nélküli miniszter felmentéséről – 10102

126/2012. (V. 30.) KE határozat: Államtitkári megbízatás megszűnéséről – 10102

127/2012. (V. 30.) KE határozat: Tárca nélküli miniszter kinevezéséről – 10103

128/2012. (V. 30.) KE határozat: Miniszterelnökséget vezető államtitkár kinevezéséről – 10103

129/2012. (V. 30.) KE határozat: Államtitkárok kinevezéséről – 10104

1171/2012. (V. 30.) Korm. határozat: A közadatok újrahasznosításának elősegítése érdekében szükséges intézkedések megtételéről – 10104

1172/2012. (V. 30.) Korm. határozat: Az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeiben foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról – 10105
64/2012. (V. 30.) ME határozat: Miniszterelnöki biztos felmentéséről – 10107

Letölthető PDF-ben.